Gem White Kraft Shopping Bag 5.5x3.25x8.375" 250/cs